Regulamin

Niniejsza strona służy do rejestracji członków do Polskiego Stowarzyszenia Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych.

Członkostwo w stowarzyszeniu jest płatne zgodnie z informacją na stronie www.psrdu.pl.  Opłata zgodna z cennikiem. Opłaty przyjmowane są wyłącznie w PLN.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata za udział nie podlega zwrotowi.

Reklamacje dotyczące płatności są przyjmowane pod adresem mailowym kontakt@psrdu.pl i rozpatrywane są w ciągu 14 dni. Za rozpatrywanie reklamacji odpowiedzialne jest Polskie Stowarzyszenie Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych.

Transakcje płatnicze są obsługiwane przez system Stripe.com. Obciążenie rachunku kupującego nastąpi niezwłocznie po dokonaniu transakcji płatniczej.

Administratorem danych osobowych jest:

Polskie Stowarzyszenie Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych, ul. Szeroka 48/2  71-211 Szczecin   |  KRS 0000874289   | NIP 8522669108