Piotr Rolnik

Idea stworzenia stowarzyszenia zrzeszającego agentów ubezpieczeniowych z obszaru życia i zdrowia stanowi niewątpliwie uzupełnienie istniejącej luki na rynku doradztwa ubezpieczeniowego. Mam ten ogromny zaszczyt być ambasadorem tej jakże trafnej i spójnej idei.

Z wykształcenia jestem prawnikiem, funkcjonującym w tej branży już od ponad 15 lat. Od lat 3 zawodowo związany z PZU Życie S.A. Wielokrotnie nagradzany za wyniki osiągane w obszarach dotyczących indywidualnych rozwiązań inwestycyjno-ubezpieczeniowych. Rok 2020 zakończony na I miejscu pod względem wyników sprzedażowych w województwie wielkopolskim.

Na co dzień współpracuję z Klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi w zakresie rozwiązań dotyczących ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych, a także zabezpieczenia sukcesyjnego i emerytalnego. Jako specjalista ds. ubezpieczeń indywidualnych i inwestycyjnych z ramienia PZU, wspieram agentki i agentów w ich codziennej pracy służąc im fachową wiedzą merytoryczną i formalną. Regularny proces prowadzenia szkoleń dla osób pracujących w branży ubezpieczeniowej daje mi z jednej strony satysfakcję brania udziału w ich rozwoju, z drugiej zaś pozwala mi na kształtowanie rozwoju własnego.