Mirosław Ożóg

Pracę w ubezpieczeniach rozpocząłem w 2013 roku, mimo zaledwie 7-letniego stażu jestem członkiem elitarnego międzynarodowego stowarzyszenia Million Dollar Round Table zrzeszającego 1% najlepszych doradców z całego świata. Dlaczego to Ja mam zostać twoim doradcą?

1. Jestem agentem który pracuję z PASJĄ, z ludźmi i dla ludzi, nie sprzedaję ubezpieczeń tylko proponuję rozwiązania do potrzeb klientów.
2. Na I miejscu liczy się etyka zawodowa, uczciwość w pracy oraz dbanie o dobro klienta.
3. Jestem z klientem nie tylko przy podpisaniu umowy ale i w trakcie trwania, szczególnie kiedy potrzebują pomocy aby szybko wypłacić odszkodowania za co zostałem już niejednokrotnie nagrodzony.
4. Promuję rolę agenta w społeczeństwie, pokazując swoją pracą, zaangażowaniem i uczciwością jak ważny jest ten zawód.
5. Czerpię inspirację ze spotkań, szkoleń, konferencji a także z różnych książek czy gazet aby ciągle się rozwijać dla swoich klientów.